Informatief artikel / Beleidsnieuws

De vertrouwenspersoon van de WSG

Wie is eigenlijk de vertrouwenspersoon van de WSG en voor welke zaken kan je bij deze persoon terecht? Lotje vond het de hoogste tijd voor een interview met onze vertrouwenspersoon, Wim van Es.
Sluiten

De vertrouwenspersoon van de WSG

Heb je een conflict met je leidinggevende of met een collega? Ben je slachtoffer van seksuele intimidatie, discriminatie of pesten? Misschien heb je dan het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Juist voor dit soort situaties heeft de WSG een vertrouwenspersoon, Wim van Es. Je kunt contact met hem opnemen voor een vertrouwelijk gesprek, voor hulp en advies.

Wat mag ik als medewerker van de vertrouwenspersoon verwachten?
Wim van Es: “Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw kant. Ik luister, denk met je mee en geef advies. Zelf behoud je altijd de regie, maar ik kan je helpen om het probleem of conflict op een goede manier aan te kaarten en de verschillende opties die je hebt duidelijk te krijgen. Zo nodig kan ik – in overleg met P&O – aanwezig zijn bij een gesprek met je leidinggevende en je hierbij steunen en adviseren. Besluit je uiteindelijk om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan help ik je bij het opstellen van de klachtenbrief.”

Heb je een geheimhoudingsplicht?
“Ik vind het uitermate belangrijk dat de gesprekken vertrouwelijk blijven. Die vertrouwelijkheid is de basis van mijn werk. Maar in uitzonderlijke situaties heb ik een meldingsplicht. Bijvoorbeeld bij signalen van seksueel misbruik van een minderjarige, of als ik in gewetensnood raak door te blijven zwijgen. Natuurlijk meld ik niets zonder dit zorgvuldig met je te bespreken. Mocht een casus voor de rechter komen, dan kan ik me niet beroepen op zwijgrecht. In de vijf jaar dat ik nu vertrouwenspersoon voor de WSG ben, heb ik me echter altijd aan mijn geheimhoudingsplicht kunnen houden.”
Stel: ik word lastiggevallen door mijn baas. Maar dat wil ik liever met een vrouw bespreken. Kan dat?
“Dat is geen probleem. Vertel dat gewoon als je me belt, ik breng je dan in contact met een vertrouwensvrouw met wie ik samenwerk.”

Hoeveel meldingen krijg je per jaar?
“Sinds 2011 heb ik met 88 medewerkers gesproken in mijn rol van vertrouwenspersoon. Vrijwel altijd naar aanleiding van een conflict met de leidinggevende dat uit de hand gelopen was. Aanleiding kan bijvoorbeeld een beoordeling zijn, re-integratie na ziekte of de managementstijl van de leidinggevende. De laatste tijd lijkt de hoge werkdruk vaker tot conflicten met leidinggevenden te leiden. Meldingen van discriminatie en pesten komen sporadisch voor en seksuele intimidatie is nog niet bij mij gemeld.”

Ik heb zelf geen conflict, maar loop wel tegen bepaalde dingen aan die volgens mij niet door de beugel kunnen. Zelf durf ik dat niet te melden. Kan ik een beroep op je doen?
“Ja. Vanaf 1 juli heeft de WSG een klokkenluidersregeling, die melders bescherming biedt en organisaties de kans geeft om tijdig in te grijpen. Dit is geregeld in de wet Huis van Klokkenluiders. De regeling houdt in dat je misstanden kunt melden, waarbij je zelf anoniem blijft. Denk aan zaken als belangenverstrengeling, fraude, intimidatie van cliënten. In de gedragscode van de WSG staat precies omschreven wat we als ongewenst gedrag zien.”

Meer informatie
– De details van de definitieve klokkenluidersregeling van de WSG lees je binnenkort op Aagje.
Website bureau Wim Van Es / klachtenloket WSG
Gedragscode WSG

wim%201408%20cv%20laag